รองปลัด พม. ร่วมประชุม UN ย้ำไทยดูแลคนทุกช่วงวัย พร้อมใช้ระบบข้อมูล MSO Logbook แก้ปัญหาครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รองปลัด พม. ร่วมประชุม UN ย้ำไทยดูแลคนทุกช่วงวัย พร้อมใช้ระบบข้อมูล MSO Logbook แก้ปัญหาครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนำเสนอการดำเนินงานของหน่วยงานไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาสังคม (CSocD) สมัยที่ 62 (The 62nd Session of the Commission for Social Development) ภายใต้หัวข้อหลัก “ส่งเสริมการพัฒนาและความเป็นธรรมทางสังคมผ่านนโยบายทางสังคมเพื่อเร่งการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อบรรลุเป้าหมายการขจัดความยากจน“ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา


นางสาวซาราห์ กล่าวถึงไทยว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 และความท้าทายต่าง ๆ โดยยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนโยบายที่ครอบคลุมและการคุ้มครองทางสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมแล้ว ไทยยังใช้แนวทางการลดความยากจนแบบพุ่งเป้า โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้พัฒนาต่อยอดเป็นสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ หรือ MSO Logbook เพื่อชี้เป้าและจัดบริการให้ตรงความต้องการของครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง โดยปัจจุบันให้บริการแล้วกว่า 9 แสนครัวเรือน ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการดูแลคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผ่านบริการที่หลากหลาย เช่น เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการพัฒนาผู้สูงอายุสู่ภาวะพฤฒิพลัง (Active ageing)


นางสาวซาราห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายเหล่านี้ครอบคลุมถึงการเสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลให้กับคนพิการ ผู้ประกอบการสตรี ประชาชนในชนบท เยาวชนและผู้สูงอายุให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital transformation) นอกจากนั้น ในโอกาสครบรอบ 30 ปี วันครอบครัวโลก รัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นในสังคมบนพื้นฐานของความเสมอภาค การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ความเป็นธรรมทางสังคมและการไม่เลือกปฏิบัติ


"ตนขอเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการใช้นโยบายที่ครอบคลุมเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และเชื่อมั่นว่าความพยายามร่วมกันของประชาคมโลกจะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) ได้" นางสาวซาราห์กล่าวในตอนท้าย#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #csocd #un

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad