พม. เปิด “อาคารเสริมสวัสดิ์” จ.ปทุมธานี รองรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอย่างเท่าเทียม จับมือ 4 สถานประกอบการ จ้างงานผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

พม. เปิด “อาคารเสริมสวัสดิ์” จ.ปทุมธานี รองรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอย่างเท่าเทียม จับมือ 4 สถานประกอบการ จ้างงานผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์


เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรือนนอนผู้เสียหาย “อาคารเสริมสวัสดิ์” ภายในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี และเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างงานผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กับสถานประกอบกิจการ โดยมี ทีม พม. หนึ่งเดียว จังหวัดปทุมธานี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี


นายอนุกูล กล่าวว่า สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ในระยะแรก ใช้พื้นที่และอาคารของสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ต่อมาในปีงบประมาณ 2566 ได้รับงบประมาณ จำนวนเงิน 8,170,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรือนนอนสำหรับผู้เสียหาย จำนวน 1 หลัง ทดแทนอาคารเดิมที่มีอายุกว่า 58 ปี คือ "อาคารเสริมสวัสดิ์" ซึ่งเป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อไว้เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2508 อาคารหลังนี้เป็นอาคาร 2 ชั้น มี 16 ห้อง อาทิ ห้องนอนสำหรับผู้เสียหายที่มีลักษณะเป็นครอบครัว ห้องนอนสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ห้องนอนสำหรับสตรีมีครรภ์ ห้องนอนสำหรับ LGBTQI+ ห้องละหมาดสำหรับผู้เสียหายชาวมุสลิม และห้องพยาบาล เป็นต้น โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเคารพความแตกต่างทางเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมของผู้เสียหาย โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ ขอขอบคุณมูลนิธิไอเจเอ็ม ที่สนับสนุนเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 9 เครื่อง และระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารและโดยรอบอาคาร ทำให้อาคารเสริมสวัสดิ์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เสียหาย และเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยทั้งผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่ทุกคนนายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับความร่วมมือระหว่างสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี กับสถานประกอบกิจการ ซึ่งเราได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกันไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 5 แห่ง เพื่อให้ผู้เสียหายมีงานทำ มีรายได้ ในระหว่างรับการคุ้มครอง และสถานประกอบกิจการได้แรงงานที่มีฝีมือ ในวันนี้ เราได้ขยายความร่วมมือไปยังสถานประกอบกิจการรายใหม่ จำนวน 4 แห่ง เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือให้ผู้เสียหายจากการถูกกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ มีรายได้ระหว่างอยู่ในความคุ้มครองสวัสดิภาพ และตอบสนองความต้องการแรงงานของผู้ประกอบกิจการ อีกทั้งเป็นการเยียวยาคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้กับผู้เสียหาย และป้องกันบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่ให้ถูกแสวงหาประโยชน์ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย โดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี จะดำเนินการอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงาน และจัดประชุมพิจารณาความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม และกระบวนงานด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายฯ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร่วมกับผู้ประกอบกิจการ และผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยระหว่างที่ผู้เสียหายเป็นลูกจ้างของผู้ประกอบกิจการ#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #ค้ามนุษย์ #ต่อต้านการค้ามนุษย์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น