UTCC ลงนามความร่วมมือกับ บีอีซี เวิลด์ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

UTCC ลงนามความร่วมมือกับ บีอีซี เวิลด์

ดร.รวิดา วิริยกิจจา (คนกลาง) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ผู้แทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คุณอภิชาติ์ หงษ์หิรัญเรือง (คนที่สองจากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจ บีอีซี สตูดิโอ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน จำนวน 11 สถาบัน เพื่อให้การสนับสนุนการรับสมัครงานและการฝึกงานของนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัท และความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารมาลีนนท์ 1 บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad