กทม.เตือนผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID 2Plus ขออนุญาตเขตก่อนเปิดบริการ 1 มิ.ย.นี้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

กทม.เตือนผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID 2Plus ขออนุญาตเขตก่อนเปิดบริการ 1 มิ.ย.นี้
โดยสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิ.ย. 65 ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ดังนี้ 1. สถานประกอบการต้องลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่าน ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) และขออนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ โดยสถานประกอบการต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด 2. สำนักงานเขต ตรวจประเมินสถานประกอบการตาม COVID Free Setting เพื่อพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ และรายงานในระบบออนไลน์ และ 3. สำนักงานเขต ตรวจกำกับ ติดตามสถานประกอบการที่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด


อ่านเพิ่มเติมที่
https://www.prbangkok.com/th/news/detail/2/13115...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad