“แนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

“แนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”


ก่อนการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เต็มฉบับ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ขอเชิญรับฟังทิศทางและนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง กฎหมายลำดับรองและแนวปฏิบัติสำคัญ ตลอดจน ตัวอย่างการปฏิบัติจริง ในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

งานสัมมนา “แนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562”
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.
กำหนดการ
13.30 กล่าวต้อนรับโดย นายเธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
13.35 กล่าวรายงานโดย ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
13.40 ปาฐกถา“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”

โดย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
14.00 กล่าวเปิดงานโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (รอการตอบรับ)
14:10 – 15.10 เสวนาเรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
15.20 – 16.30 เสวนาเรื่อง “PDPA in Action : Best practices ในภาครัฐและภาคเอกชน”
ลงทะเบียน

https://forms.gle/wLqCiNZjByd6khXj7

ที่นั่งจำนวนจำกัด
รับชมผ่านช่องทาง
Facebook Live
http://facebook.com/pdpc.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
081-357-0537 คุณอิน
081-459-1651 คุณพัณณ์ชิตา
e-mail : de.seminar2022@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad