ก.แรงงาน ติวเข้ม จป. เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสุขภาวะในสถานประกอบกิจการใฃ..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ก.แรงงาน ติวเข้ม จป. เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสุขภาวะในสถานประกอบกิจการใฃ..00

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเปิดเผยหลังการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนา จป. เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงานภายใต้นโยบาย Safety Thailand ผ่านการบังคับใช้กฎหมาย 

พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ถือเป็นบุคคลและเครือข่ายที่มีคุณค่าในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการให้ประสบความสำเร็จ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารถประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้ลูกจ้างมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสุขภาวะองค์กร โดยการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในครั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนเครื่องมือ กลยุทธ์ วิธีการ สำหรับการขับเคลื่อนสุขภาวะองค์กรและได้จัดทำหลักสูตรในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานขึ้นมา เพื่อให้มีศักยภาพด้านการวางแผนดำเนินการ และประเมินผลด้านสุขภาพมากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 100 คน และเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานพื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) จำนวน 50 คน รวมทั้งหมด 150 คน ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หวังว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดแนวคิดที่นำไปดำเนินการวางแผนการดูแลสุขภาพตามความเหมาะสมต่อบริบทขององค์กรและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการอื่น ๆ ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad