ปลัดสำนักนายกฯต้อนรับเด็กและเยาวชนจากโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบฯพร้อมนำเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ปลัดสำนักนายกฯต้อนรับเด็กและเยาวชนจากโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบฯพร้อมนำเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล..00

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับเด็กและเยาวชนจากโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย พร้อมนำเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 65 เวลา 08.45 น. ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยสู่ราชวงศ์จักรี และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย พร้อมนำเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล

สำหรับโครงการเครือข่ายเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยสู่ราชวงศ์จักรี และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย (โครงการฯ) จัดโดยคณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ชองชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรี พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยการลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการถอดบทเรียน และการฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อประเทศต่อไป

โครงการฯ ดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชนจากโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย หรือ เด็กอวด (ทำ) ดี จำนวน 150 คน และที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 50 คน รวมจำนวน 200 คน กำหนดดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2565 ที่โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ บทบาทเยาวชนไทยกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติไทย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “สังคมไทยใต้ร่มพระบารมี” การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยน่ารู้ : ย้อนอดีตวัฒนธรรมเชียงใหม่สู่ Gen Z” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลต้นแบบ กิจกรรมถอดบทเรียน เสริมสร้างทักษะการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงาน และการจัดแสดง/นำเสนอผลงานของโครงการฯ “Dek Show Market” โดยมีผู้ใหญ่ใจดีเข้าชมผลงานของเด็กอวด (ทำ) ดี รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงานและการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ตลอดการลงพื้ที่ศึกษาดูงาน ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร การล่องเรือชมสถานที่สำคัญ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมวิถีชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วย

ทั้งนี้ ในวันที่ 12 พ.ค. 65 เวลาประมาณ 10.00 น. ที่โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ จะเป็นประธานในพิธีปิดโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย หรือ เด็กอวด (ทำ) ดี และมอบรางวัล “เด็กไทยต้นแบบ” ในโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย หรือ เด็กอวด (ทำ) ดี ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีจะได้รับฟังการนำเสนอบทสรุปและข้อเสนอของเยาวชนจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศ จากตัวแทนทีมเด็กอวด (ทำ) ดี จำนวน 4 ทีมจาก 4 ภาค ก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีจะกล่าวให้โอวาท และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ทีมเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการ “ระดับเพชร” และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทีมเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการ “ระดับพลอย” ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad