รมว.สุชาติ ตรวจเยี่ยมศูนย์ PIPO ปากน้ำชุมพร รับหนังสือจากผู้ประกอบการ เร่งแก้ปัญหาแรงงานประมงทะเล - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รมว.สุชาติ ตรวจเยี่ยมศูนย์ PIPO ปากน้ำชุมพร รับหนังสือจากผู้ประกอบการ เร่งแก้ปัญหาแรงงานประมงทะเลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออก เรือประมงชุมพร (Port In and Port Out Control Center : PIPO) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยการสกัดกั้นปราบปรามขบวนการลักลอบนำพาคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งทางบกและทางน้ำ เนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก เพื่อสอดรับกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล
พร้อมทั้งให้การสนับสนุน แนะนำและช่วยกำกับการปฏิบัติของประชาชนให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคที่กำหนด โดยกำชับให้ทุกภาคส่วนประสานการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันนี้ผมจึงได้ลงพื้นที่มาพบปะกับลูกจ้าง นายจ้าง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยได้มารับฟังบรรยายสรุปจาก ผู้แทนศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกฯ เรื่องการดำเนินงานของศูนย์ และรับฟังปัญหาอุปสรรคด้านแรงงานในการประกอบอาชีพประมงทะเลในพื้นที่ รมว.แรงงาน และคณะได้ตรวจเรือแจ้งเข้าจำนวน 1 ลำ ได้แก่ เรือครอบกะตะ ส.ชัยนาวี 999 มีลูกเรือ 9 คน เป็นคนไทย 1 คน และเมียนมา 8 คน สำหรับมาตรการการดูแลแรงงานต่างด้าวของหน่วยงานกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนายจ้างลูกจ้างให้รับทราบถึงมาตรการป้องกันโควิด- 19 ภาคเอกชนให้ความร่วมมือฉีดวัคซีนให้ลูกจ้างต่างด้าวไปแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งการตรวจ ATK ทุกครั้งที่มีเรือเข้า - ออก


ทั้งนี้ มีนายไตรฤกษ์ มือสันทัด รองนายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และนายพิศาล ศันติวิชยะ นายกสมาคมประมงปากน้ำชุมพร ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมงทะเล โดย รมว.แรงงานได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเลว่า การที่ผู้ประกอบการจะนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามา อยากจะให้มีการจ้างแรงงานไทยก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน และส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ ซึ่งในส่วนของการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2564 เนื่องจากประเทศไทยชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนแรงงานต่างด้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องหลายประเด็นได้ดำเนินการไปแล้ว ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจะหารือกับผู้เกี่ยวข้องในรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในแต่ละประเภทกิจการสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น