ปลัดฯ แรงงาน ลงพื้นที่ จ.ตาก เตรียมความพร้อมนำต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบ MoU - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ปลัดฯ แรงงาน ลงพื้นที่ จ.ตาก เตรียมความพร้อมนำต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบ MoU

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบ MoU โดยได้เข้าพบนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อหารือข้อราชการในการเตรียมความพร้อมฯ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และตรวจเยี่ยมชมด่านพรมแดนแม่สอดแห่งที่ 2 โดยมีนายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ร่วมลงพื้นที่ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 


นายบุญชอบ กล่าวว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อหารือข้อราชการในการเตรียมความพร้อมการนำเข้าแรงงานต่างด้าวร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากฯ จากนั้นเดินทางไปยังด่านพรมแดนแม่สอดแห่งที่ 2 ซึ่งจะเป็นสถานที่คัดกรองแรงงานเบื้องต้นตามขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MoU สำหรับการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงาน ขอให้นายจ้างปฏิบัติตามขั้นตอนฯ ทั้ง 8 ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “สำหรับนายจ้าง สถานประกอบกิจการ หรือคนต่างด้าวที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการ” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวทิ้งท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น