โครงการช่วย SMEs เปิดให้นายจ้างทบทวนสิทธิ 21– 27 พ.ย. 64 รมว.แรงงาน แนะนายจ้างเร่งทบทวนสิทธิผ่านเว็บ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ระบบแจ้ง “ขาดคุณสมบัติ” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โครงการช่วย SMEs เปิดให้นายจ้างทบทวนสิทธิ 21– 27 พ.ย. 64 รมว.แรงงาน แนะนายจ้างเร่งทบทวนสิทธิผ่านเว็บ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ระบบแจ้ง “ขาดคุณสมบัติ”


นายสุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดให้นายจ้างที่ลงทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ระหว่างวันที่ 20 ต.ค. – 20 พ.ย. 64 ซึ่งภายหลังลงทะเบียนมีสถานประกอบการบางแห่งที่ระบบแจ้งว่า "ขาดคุณสมบัติ" หรือมีการเปลี่ยนเจ้าของกิจการ เนื่องจากเจ้าของเดิมเสียชีวิต หรือสาเหตุอื่น ๆ ก่อนวันที่ 16 ต.ค. 64 รวมทั้งกรณีอื่นๆ ขณะนี้มีการเปิดให้ยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2564 เป็นเวลา 7 วัน ซึ่งคุณสมบัติผู้ยื่นทบทวนสิทธิต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ต.ค. 64 เพื่อตรวจสอบสถานะความเป็น SMEs หากนายจ้างยื่นเอกสารครบถ้วนภายในวันที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและอนุมัติสิทธิ์ เพื่อให้นายจ้างมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน ครบ 3 เดือน (พ.ย. 64 – ม.ค. 65)

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยกลุ่มธุรกิจ SMEs อย่างยิ่ง ท่านกำชับผม ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ดูแล ช่วยเหลือนายจ้างในธุรกิจ SMEs อย่างเต็มที่ เพื่อให้สถานประกอบการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามสิทธิ และนำเงินที่ได้ไปฟื้นฟูกิจการ เสริมสภาพคล่องธุรกิจ รับการเปิดประเทศ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ มีดังนี้
1.นายจ้างยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 พ.ย. 64 ผ่านเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th กดปุ่ม "ทบทวนสิทธิ" หรือยื่นแบบขอทบทวนสิทธิ ณ สำนักงานจัดหางาน
2.กรอกรายละเอียดในเว็บไซต์หรือในแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานให้เรียบร้อยภายในวันที่ 27 พ.ย. 64
3.กรณีนายจ้างที่ไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในวันที่ 21 – 27 พ.ย. 64 ให้ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อน แล้วจึงส่งเอกสารเพิ่มเติมให้สำนักงานจัดหางานพิจารณาภายในวันที่ 13 ธ.ค. 64
4.ตรวจสอบการอนุมัติ นายจ้างที่ยื่นคำขอทบทวนสิทธิภายในวันที่ 21 – 27 พ.ย. 64 สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th โดยหากยื่นเอกสารครบภายในกำหนด ตรวจสอบผลการอนุมัติได้ในวันที่ 11 ธ.ค. 64 หากได้รับการอนุมัติจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ผ่านบัญชีธนาคารนายจ้างภายในวันที่ 15 ธ.ค. 64 กรณีลงทะเบียนภายในกำหนดแต่จัดส่งเอกสารการเปลี่ยนแปลงกิจการ ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 13 ธ.ค. 64 ตรวจสอบผลการอนุมัติได้ในวันที่ 20 ธ.ค. 64 หากได้รับการอนุมัติจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ผ่านบัญชีธนาคารนายจ้างภายในวันที่ 25 ธ.ค. 64

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้สถานประกอบการที่ได้รับการอนุมัติร่วมโครงการฯ หากมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ในเดือนที่ 2 และ 3 จำนวน 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน ตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ (201,647 ราย) โดยหากใครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อนจะได้รับสิทธิก่อน จนครบตามจำนวน 2 เดือน เดือนละไม่เกิน 201,647 ราย ทั้งนี้นายจ้าง สถานประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น