มหาดไทย Kick off อัพเกรดส.ป.ก.4-01 "เกรียง"ลุยมอบโฉนดให้เกษตรกรจว.อุบลฯลั่น 5 ปีแจกครบ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567

มหาดไทย Kick off อัพเกรดส.ป.ก.4-01 "เกรียง"ลุยมอบโฉนดให้เกษตรกรจว.อุบลฯลั่น 5 ปีแจกครบ


เพื่อไทยเดินหน้า แปลงสปก.เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร !! "เกรียง" ลุยมอบชาวอุบลฯ หวังสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคง เน้นน้ำพร้อมเแปลงทรัพย์สินเป็นทุนสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ ลั่น 5 ปีแจกครบ 
นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรชาวอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 120 ราย จำนวน120 แปลง จากกว่า  900 ไร่ ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยนายเกรียง กล่าวเปิดงานว่า การมอบโฉนดเพื่อการเกษตรก็เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงขึ้น จากการยกระดับเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยพี่น้องเกษตรกรจะต้องมีสิทธิและหน้าที่ดังนี้ คือ

1) การจัดที่ดินยังคงเป็นไปเพื่อประกอบเกษตรกรรมตามศักยภาพของพื้นที่ 2) สามารถเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรที่มีคุณสมบัติด้วยกันตามที่กฎหมายกำหนด 3) ต้องปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตามสัดส่วนที่ ส.ป.ก.กำหนด 4) สามารถใช้ค้ำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้ทุกแห่ง โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐ (SFIs) และ 5) ต้องถือครอง ส.ป.ก. 4-01 และทำประโยชน์มาไม่น้อยกว่า 5 ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ย้ำด้วยว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการแจกโฉนดที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นที่แรก โดยตั้งเป้าจะแจกให้เสร็จภายใน 5ปี สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ตนจะทำให้เสร็จภายใน 1 ปี และต้องขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีให้ช่วยสนับสนุนงบประมาณให้แก่ ส.ป.ก.จังหวัดอุบลราชธานีในการดำเนินงาน โดยจะมีคณะที่ปรึกษาของตนเอง เข้ามาช่วยและติดตามงาน ดังนั้น ขอให้เชื่อมั่นว่าจังหวัดอุบลราชธานีจะทำการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้เสร็จใน 1 ปี แต่ทั้งนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อบต. รวมทั้งพี่น้องเกษตรกรที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.4-01 อยู่ให้มาดำเนินการขอออกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรจาก ส.ป.ก.จังหวัด หรือจากรถเคลื่อนที่ หรือทำผ่านระบบออนไลน์


นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตรวจสอบที่ดินที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ ทั้งที่ราชพัสดุ ที่ดินของเทศบาลและอบต.ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงที่ดินของกระทรวงมหาดไทยที่ถูกบุกรุกจะจัดระเบียบใหม่และให้พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิและแปลงสินทรัพย์เป็นทุนขอย้ำว่ารัฐบาลจะทำเพื่อให้พี่น้องอยู่ดีกินดีและการมีโฉนดเพื่อการเกษตรนี้ จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนและปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรอีกด้วยด้าน นางพรญานี นิ้วทอง เกษตรกรชาวอำเภอเดชอุดม ผู้ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตร กล่าวด้วยความดีใจว่าที่ดินที่ได้นี้จะใช้ทำการเกษตรและส่งมอบต่อให้กับลูกหลานต่อไป และเชื่อว่าจะช่วยให้ตนเองและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขณะที่นายอลงกรณ์ ประทาน นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.อุบลราชธานี กล่าวว่านี่เป็นการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรครั้งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแผนจะมอบให้พี่น้องเกษตรใน 4 อำเภอ คือ อ.เดชอุดม อ.นาเยีย อ.ดอนมดแดง และ อ.โขงเจียม แต่หากจะมอบให้ครบทั้งจังหวัด ซึ่งมีโฉนดเพื่อการเกษตรอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 1.6 ล้านไร่ ที่ผ่านมา ส.ป.ก.อุบลราชธานีได้พยายามผลักดันที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นเอกสารสิทธิที่พี่น้องเกษตรกรสามารถนำไปเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร สามารถนำเข้าสถาบันการเงินได้และนำเงินมาเป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ เกษตรกรด้วยกันยังสามารถเปลี่ยนมือในการถือครองโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรให้กันได้ จากเดิมที่ทำไม่ได้เลย และเมื่อที่ดิน ส.ป.ก.4-01 มีเอกสารสิทธิ์ ก็จะทำให้มีมูลค่ามากขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนแก่พี่น้องเกษตรกรได้ ดังนั้น คาดว่าภายใน 5 ปีนี้จะสามารถช่วยประชาชนได้ 100%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad