พม. เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 เพิ่มงบฯ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบาง - ค่าเช่าบ้านคนพิการ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

พม. เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 เพิ่มงบฯ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบาง - ค่าเช่าบ้านคนพิการ


เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 67 เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยถึงการเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 โดยกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ไว้ทั้งหมด 3 แห่ง แบ่งเป็น 1. ทำเนียบรัฐบาล 2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถ.กรุงเกษม กทม. และ 3. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำหรับการจัดงานที่ทำเนียบรัฐบาล จะมีการแสดงการร้องเพลงของน้อง ๆ จากสมาคมคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) รวมทั้งกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกกรัฐมนตรีได้รับชมความสามารถของเด็กๆ


นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของการจัดงานที่กระทรวง พม. สะพานขาว กทม. นั้น จะมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซน คือ 1. ลานร้อง คือการแสดงของเด็กและเยาวชนสี่ภาค การแสดงเด็กร้องเพลง 2. ลานเล่น คือ การจัดกิจกรรมที่ให้น้อง ๆ ได้เล่น อาทิ บ้านบอลใหญ่ บ้านบอลเล็ก และรางรถไฟ เป็นต้น ซึ่งตนเองได้กำชับว่าพื้นที่จะต้องสะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ 3. ลานเล่า คือ การส่งเสริมสถาบันครอบครัว (Family Heart) โดยการเล่าเรื่อง การสร้างปฏิสัมพันธ์ เกิดความอบอุ่น และความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และ 4. ลานเรียนรู้ เป็นการให้ข้อมูลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอนาคตของประเทศชาติในการรับสื่อโซเชียล และความล่อแหลมในโลกไซเบอร์ รวมทั้งยังมีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การออมเงิน และการดูแลสุขภาพฟันของเด็ก

สำหรับกิจกรรมสุดท้าย เป็นกิจกรรมของคู่สมรสของรัฐมนตรี โดยในช่วงเช้าจะเดินทางไปที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท มีการทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ และช่วงบ่ายจะเดินทางไปที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนภูมิ นำโดย แพทย์หญิงพักตร์พิไล ทวีสิน ประธานคณะภริยาคู่สมรสรัฐมนตรี มีการมอบของใช้ให้แก่เด็ก ซุ้มกิจกรรมสำหรับให้น้อง ๆ ได้เล่นสนุก รวมถึงการเลี้ยงอาหารให้แก่น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์


นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กระทรวง พม. ได้ดำเนินงานในส่วนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ล่าสุดได้มีการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา และได้อนุมัติหลักการปรับปรุงรายละเอียดเงินสนับสนุนคนพิการ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องแรก คืองบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซึ่งก่อนหน้านี้ มีการสนับสนุนรายละ 33,000 บาท โดยปรับขึ้นเป็น 40,000 บาท และ เรื่องที่สอง คือ ค่าเช่าบ้าน โดยกองทุนฯ ได้กำหนดไว้จากเดิมไม่เกิน 1,700 บาท และเช่าได้ไม่เกิน 2 เดือน แต่ขณะนี้ได้มีการปรับขึ้นเป็นเดือนละไม่เกิน 3,000 บาท และระยะเวลาเช่าเป็น 6 เดือน ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนพิการได้พอสมควร#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #วันเด็กแห่งชาติ #คนพิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น