เลขา สปส. แจง 3 ขอ คืบหน้า เข้า ครม.แล้ว - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

เลขา สปส. แจง 3 ขอ คืบหน้า เข้า ครม.แล้ว


เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพฯ กรณีขอเลือก ขอกู้ และขอคืน ว่า ขณะนี้การยกร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... อยู่ในขั้นตอนการเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

นายบุญสงค์ กล่าวต่อว่า ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยผู้ประกันตน จึงให้สำนักงานประกันสังคมไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพฯ ซึ่งได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 1-30 เมษายน 2564

มาประกอบการพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

“การแก้ไขกฎหมายประกันสังคม ในส่วนของสิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพ “3 ขอ” ได้แก่ ขอเลือก ขอคืน และขอกู้ ในครั้งนี้ จะเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกันตนกรณีชราภาพ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความมั่นคงแก่ผู้ประกันตนต่อไป”นายบุญสงค์ กล่าวในท้ายสุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad