WORLD ไตรมาส 2 พลิกมีกำไร 55.55 ลบ. อานิสงส์ยอดโอนฯนิคมอุตสาหกรรมหนุน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564

WORLD ไตรมาส 2 พลิกมีกำไร 55.55 ลบ. อานิสงส์ยอดโอนฯนิคมอุตสาหกรรมหนุน


WORLD ตอกย้ำการกลับมา "เทิร์นอะราวด์" เต็มรูปแบบ บิ๊กบอส "จิรศักดิ์ จิยะจันทน์" เผยงบไตรมาส 2/64 พลิกมีกำไร 55.55 ล้านบาท เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 0.45 ล้านบาท กวาดรายได้กว่า 1.2 พันล้านบาท จากยอดโอนกรรมสิทธิ์นิคมอุตสาหกรรม หรือคิดเป็น 40% ของมูลค่าโครงการ มั่นใจยังสามารถสร้างรายได้-กำไร ให้เติบโตต่อเนื่อง

ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WORLD) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในงวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีรายได้รวม 1,213.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 1,199.30 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเกิน 100% แบ่งเป็น รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,189.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 1,175.88 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ในนิคมอุตสาหกรรม คิดเป็น 79% ของพื้นที่ในโซนอุตสาหกรรม หรือคิดเป็นสัดส่วน 40% ของมูลค่าโครงการ

ขณะที่รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจำนวน 6.66 ล้านบาท มาจากบริษัทย่อยที่เริ่มมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในไตรมาส 2 เป็นงวดแรก โดยรับรู้ตามวิธี Cost-to-Cost Method ซึ่งเป็นวิธีประมาณอัตราสวนความสำเร็จของงานจากต้นทุนค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันเทียบกับประมาณต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

"ทีมผู้บริหารมีความตั้งใจอย่างเต็มที่และทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยพยายามสร้างรายได้และกำไรของ WORLD ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน ซึ่งขณะนี้ผลงานเริ่มเป็นที่ประจักษ์โดยเริ่มจากผลประกอบการเทิร์นอะราวด์ที่เด่นชัดในครั้งนี้"

โดยในงบไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีกำไรสุทธิ 55.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 56 ล้านบาท ที่ขาดทุนสุทธิ 0.45 ล้านบาท ส่วนงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 มีกำไรสุทธิ 65.41 ล้านบาท เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 4.74 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมมีจำนวน 1,158.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 1,143.30 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเกิน 100% แบ่งเป็น ต้นทุนขายจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยจำนวน 1,007.68 ล้านบาท โดยรับรู้ต้นทุนขายจากการปันส่วนตามพื้นที่ขาย ต้นทุนจากการก่อสร้างจำนวน 4.52 ล้านบาท รับรู้ตามต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 81.34 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่านายหน้าจากการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ต้นทุนทางการเงินจำนวน 0.07 ล้านบาท

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง แบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย 1.โครงการนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบของที่ดินเปล่า โกดังสินค้า โรงงาน อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์เพื่อจำหนาย และให้เช่า รวมถึงการให้ซื้อขายสาธารณูปโภค การให้บริการด้านสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม 2.โครงการที่อยู่อาศัยในรูปแบบของที่ดินเปล่า บ้าน วิลล่า คอนโดมิเนียม โรงแรมเพื่อจำหน่ายและให้เช่า รวมถึงการให้บริการในการบริหารนิติบุคคลหรือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยโครงการเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์แนวราบเพื่อจำหน่าย ประกอบไปด้วยโครงการนิคมอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ 3.ธุรกิจรับเหมากอสร้าง และ 4.ธุรกิจโรงพยาบาลและบริการด้านสุขภาพ จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ (ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น