ก.แรงงาน เดินสายมอบใบประกาศขอบคุณสถานประกอบการ หนุนให้พื้นที่ฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ก.แรงงาน เดินสายมอบใบประกาศขอบคุณสถานประกอบการ หนุนให้พื้นที่ฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และบุคลากร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านลาด ลงพื้นที่มอบใบประกาศขอบคุณภาคเอกชนที่ร่วมให้การสนับสนุนสถานที่และโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมที่สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 และตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาเพชรบุรี ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีศักยภาพการฉีดวัคซีนวันละ 1,250 คน โดยเริ่มฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาตินั้น และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดทั้งในโรงงาน และสถานประกอบการ"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านสุชาติ ชมกลิ่น ได้มอบหมายให้ดิฉันและคณะลงพื้นที่จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ประตน มาตรา 33 เพื่อมอบใบประกาศขอบคุณภาคเอกชนที่ร่วมให้การสนับสนุนสถานที่และโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมที่สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 รวมทั้งให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นหนึ่งในมาตรการที่กระทรวงแรงงาน ให้การป้องกันรักษาโดยเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนตามนโยบายรัฐบาล เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มแรงงาน เพื่อให้กิจการเดินหน้าต่อไปได้” นางธิวัลรัตน์ กล่าวในท้ายสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น