"Big Cleaning Day"31 ส.ค. นี้ กทม. ชวนคนกรุงฯ ร่วมด้วย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564

"Big Cleaning Day"31 ส.ค. นี้ กทม. ชวนคนกรุงฯ ร่วมด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 64 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับมาตรการตามข้อกำหนดเพื่อให้กิจการ/กิจกรรม สามารถเปิดดำเนินการได้ ในวันที่ 1 ก.ย. 64 โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ตลอดจนผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ทั้งในสถานประกอบการ ห้าง/ร้าน ตลาด และตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ นั้น กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สถานที่ของตนเองโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร จะจัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะทั่วกรุงเทพฯ ในวันที่ 31 ส.ค. 64 เวลา 03.30 น. โดยร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต 50 เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำรถน้ำพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ ระดมฉีดล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่สาธารณะ อาทิ ถนน ทางเท้า ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง สวนสาธารณะ เป็นต้น โดยจะร่วมกันดำเนินการล้างทำความสะอาดและดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย


สำหรับวิธีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวในสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ทำความสะอาด จะต้องป้องกันตนเองด้วยการใส่แว่นตาป้องกัน สวมหมวกคลุมผม หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ถุงมือยาง ผ้ากันเปื้อนแบบยางหรือพลาสติก และรองเท้าบูท โดยเริ่มจากการทำความสะอาดเพื่อล้างสิ่งสกปรกออกก่อน ขั้นตอนต่อไปจึงทำการฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นผิว ด้วยสารฆ่าเชื้อ ซึ่งมีสาร 3 ชนิดที่องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าสามารถกำจัดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ 1. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ หรือน้ำยาซักผ้าขาว ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ 2. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หรือน้ำยาซักผ้าสี ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ 3. แอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ โดยต้องเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้ได้ความเข้มข้นดังกล่าว ตัวอย่างการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้น 6 เปอร์เซ็นต์ ขนาดบรรจุ 600 มิลลิลิตร โดยผสมให้ได้ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ นั้น ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ 2 ฝา หรือ20 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 1 ลิตร และใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดตามบริเวณที่มีการสัมผัสหรือใช้งานร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอี้ รีโมทคอนโทรล ราวบันได เป็นต้น หากเป็นสิ่งของหรือของใช้ขนาดเล็กแนะนำให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ได้ โดยขณะทำความสะอาดให้เปิดประตู หน้าต่างเพื่อระบายอากาศ และให้แดดส่องทั่วถึงภายในบ้านหรือสถานประกอบการ ทั้งนี้ เมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ล้างมือ ชำระร่างกายให้สะอาด และเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้ง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อทุกคนยังต้องปฏิบัติตามการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ขั้นสูงสุด แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1. ออกจากบ้านเมื่อจําเป็นเท่านั้น 2. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่ 3. สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน 4. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ/สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน 5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จําเป็น 6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จําเป็น(น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด) 7. ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งของใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น 9. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสํารับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อยๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ทั้งนี้ การอยู่ใกล้ผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งป้องกันเป็นความเสี่ยงต่อการติดโรคได้ตลอดเวลา จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตนตามแนวคิดเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ดังกล่าวอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยังมีความเสี่ยงสูงในขณะนี้ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น