สรพ. จัดอบรมการใช้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพสำหรับพี่เลี้ยงเครือข่าย ครั้งที่ 1 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

สรพ. จัดอบรมการใช้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพสำหรับพี่เลี้ยงเครือข่าย ครั้งที่ 1


สรพ. จัดอบรมเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพสำหรับพี่เลี้ยงเครือข่าย ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้วยระบบ membership ปี 2567 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Online


สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้พี่เลี้ยงเครือข่าย membership เข้าใจเป้าหมายของกิจกรรมทบทวนคุณภาพ และสามารถนำไปเรียนรู้ ค้นหาความเสี่ยง ป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เกิดซ้ำ รวมถึงการนำแนวคิดและเครื่องมือไปประยุกต์ใช้กับสถานพยาบาลในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ทบทวนและปรับปรุงระบบงานให้สถานพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


โดยได้รับเกียรติจาก นพ.อเนก หล้าเพชร วิทยากรและที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ เป็นวิทยากร รวมทั้ง ทพญ.รตนอร จูห้อง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเครือข่าย และทีมที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม ได้แก่ คุณพัทธนันท์ คงชุ่ม , คุณเจษฏา ศรีงาม, คุณวลีรัตน์ สุธนนันท์, คุณอภิพร ต้นศรี, คุณอังคณา นามบุตร, คุณอรชร มาลาหอม, คุณวรวรรณ ใหญ่มาก, คุณวิไลรัตน์ ปิตุยะ, ภญ.สีตีแอเสาะ ดือเระ, นพ.ประสิทธิ์ ขอไพบูลย์, นพ.สมชาย ชินล้ำประเสริฐ และพี่เลี้ยงคุณภาพ รวมทั้งสิ้นประมาณ 227 คน จาก 21 จังหวัด เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น