กทม. Mou ความร่วมมือทางวิชาการกับราชภัฏพระนคร และสุโขทัยธรรมาธิราช - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

กทม. Mou ความร่วมมือทางวิชาการกับราชภัฏพระนคร และสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.65 เวลา 16.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์กร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อจัดตั้งและบริหารศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (โซนเหนือ) โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสมันตเนตร อาคารเรียนและอำนวยการ(อาคาร 4 ) ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ในวันเดียวกันเวลา 13.00 น. นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย รศ.ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาการ สนับสนุนการดำเนินการวิจัย การจัดการฝึกอบรม และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงการให้บริการวิชาการ โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad