อนาคตกทม.ต้องใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมหาศาล..D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

อนาคตกทม.ต้องใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมหาศาล..D

“อนาคตการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร ต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้นแน่นอน และเทคโนโลยีจะเพิ่มประสิทธิภาพทุกอย่าง อาทิเช่น การใช้ทราฟฟี่ ฟองดูว์ ที่ผ่านมา ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมหาศาล คงต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแพทย์ โดยนำ Telemedicine มาใช้ แต่ที่ผ่านมาปัญหาคือหน่วยงานขอใช้งบประมาณเป็น SILO คือแต่ละหน่วยงานขอเป็นดิจิทัลมา แต่ไม่ได้ดูในภาพรวมเพื่อให้เป็นในเนื้อเดียวกัน กรรมการชุดนี้จึงจะทำหน้าที่บูรณาการในส่วนของดิจิทัลให้รวมด้วยกัน และเชื่อมโยงกันได้แบบไร้รอยต่อ เชื่อว่าในอนาคตจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้เราสามารถตอบโจทย์ประชาชนได้ดีขึ้น” นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวว่า ภายใต้นโยบายหลายข้อของผู้ว่าฯ ชัชชาติ จำเป็นต้องมีการปรับเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้มากขึ้น ซึ่งกรุงเทพมหานครมีคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้านดิจิทัลทั้งหมด แยกเป็นการดูแล Open Bangkok และการสื่อสารไปข้างนอก ซึ่งรองผู้ว่าฯ ศานนท์ ดูแลร่วมกับเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกทุกภาคส่วน และคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งดูแลโครงสร้างพื้นฐานและกรอบนโยบายที่กรุงเทพมหานครจะเดินในเรื่องของดิจิทัลทั้งหมด เพื่อให้เราสามารถประเมินผลโครงสร้างทั้งหมด กรอบนโยบาย รวมถึงดูได้ถึงกรุงเทพมหานครจะพัฒนาไปอย่างไร การเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน และการให้บริการประชาชนในเรื่องของ Smart Service ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีกรรมการชุดที่กลั่นกรองในเรื่องของงบประมาณให้เหมาะสม ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ต้องตอบโจทย์นโยบายที่ดูอยู่

สำหรับคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 65 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาฯ รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล และผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกทม. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มีอำนาจหน้าที่ อาทิ กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ในการจัดทำแผนและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานครก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมต่อกัน หรือวิธีการอื่นใดที่เป็นการประหยัดทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad