ปลัดกทม.เปิดงาน“ปทุมวัน...เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ" ส่งเสริมทักษะนักเรียนจากการปฏิบัติจริง มีอาชีพติดตัวคนละ 3 อาชีพ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

ปลัดกทม.เปิดงาน“ปทุมวัน...เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ" ส่งเสริมทักษะนักเรียนจากการปฏิบัติจริง มีอาชีพติดตัวคนละ 3 อาชีพ

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.65 เวลา 09.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการฝึกทักษะงานอาชีพก้าวสู่อนาคตอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตปทุมวัน “ปทุมวัน...เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ" ณ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ในปัจจุบัน การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการฝึกทักษะให้กับนักเรียนมากกว่าการมอบความรู้ ซึ่งเรียกว่า ทักษะชีวิต (Life Skills) เพื่อให้ผู้เรียน 1. รู้จักกำหนดเป้าหมายและวางแผน รู้จักวางแผน มองไปข้างหน้า และรู้เป้าหมายของชีวิต 2. รู้จักค้นหาทางเลือกที่มีมากกว่า 1 ทางเลือกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ 3. รู้จักตัดสินใจ กล้าตัดสินใจเพื่อเลือกหนทางไปสู่เป้าหมาย ซึ่งการจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทุกคนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาที่ไม่ใช่มีเฉพาะในห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และขอให้นักเรียนทุกคนเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ในครั้งนี้ ไปปฏิบัติหรือต่อยอดในอนาคต" ปลัดกทม.กล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้ การจัดงานนิทรรศการโครงการฝึกทักษะงานอาชีพก้าวสู่อนาคตอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน ภายใต้แนวคิด “ปทุมวัน...เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ” จัดขึ้นตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครบทุกด้านในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งนอกจากจะเน้นให้นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและทักษะในการดำรงชีวิตแล้ว ยังเน้นให้นักเรียนมีทักษะวิชาชีพเพียงพอต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานและเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นอีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบศักยภาพ ความถนัด ความชอบของตัวเอง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตปทุมวัน ได้ดำเนินการส่งเสริมศักยภาพดังกล่าวในเรื่องการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งให้สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 7 โรงเรียน เปิดสอนทักษะอาชีพในชั่วโมงชมรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพและทักษะการทำงานจากการลงมือปฏิบัติจริง เมื่อจบการศึกษานักเรียนจะมีทักษะอาชีพติดตัวอย่างน้อยคนละ 3 อาชีพ 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสค้นพบความถนัด และความสนใจของตนเองก่อนตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อไปได้อย่างเหมาะสม

สำหรับกิจกรรมงาน “ปทุมวัน...เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ" ในวันนี้ ประกอบด้วยการแสดงเปิดงานจากนักเรียน การจัดผลงานและนิทรรศการโครงการฝึกทักษะวิชาชีพของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน ทั้ง 7 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประกอบด้วย งานเกษตร งานประดิษฐ์ งานไฟฟ้า งานไม้ งานศิลปะ งานอาหาร 2.โรงเรียนปลูกจิต ประกอบด้วย เชฟน้อยกระทะเหล็ก งานร้อยมาลัยคริสตัล สายคล้องแมส ยุวโฆษก 3.โรงเรียนวัดสระบัว ประกอบด้วย แตะแปลงโฉม สร้างสรรค์กราฟฟิกดีไซด์ เดคูพาจ กระดาษซ่อนปลาย มัดย้อมมัดใจ 4.โรงเรียนวัดบรมนิวาส ประกอบด้วย เหรียญโปรยทาน ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม สบู่ 5.โรงเรียนสวนลุมพินี ประกอบด้วย สติเกอร์ไลน์ ขนมทาร์ตไข่ พวงกุญแจปรับอากาศ 6.โรงเรียนวัดชัยมงคล ประกอบด้วย งานไฟฟ้า ส้มตำทอด น้ำสมุนไพร บิดลูกโป่ง และ 7.โรงเรียนวัดดวงแข ประกอบด้วย สติกเกอร์ไลน์ น้ำพริกปลากรอบ สานเส้นพลาสติกใส่กระบอกน้ำ ซึ่งผู้ที่สนใจสนับสนุนผลงานโดยนักเรียนสามารถติดตามได้ที่ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ สำนักงานเขตปทุมวัน https://www.facebook.com/Pathumwanofficial

การจัดงานในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมี ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.เขตปทุมวัน นางศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน และ ผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารบริษัทสยามพารากอน กรรมการมูลนิธิสุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์ ผู้บริหารสโมสรโรตารี ผู้บริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้แทน บริษัท ปทุมวันออฟฟิส จำกัด ฯลฯ เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ เศรษฐกิจดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad