เยี่ยมชมแบงก์กรุงศรีฯต้นแบบคัดแยกขยะ สำรวจสวน 15 นาทีสวนศิลาฤกษ์ ปลูกต้นไม้ปรับถนนสวยยานนาวา แก้จุดเสี่ยงอุโมงค์คนเดินลอดนนทรีวิทยา ตรวจจุดผ่อนผันผู้ค้าหน้าตลาดรุ่งเจริญ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565

เยี่ยมชมแบงก์กรุงศรีฯต้นแบบคัดแยกขยะ สำรวจสวน 15 นาทีสวนศิลาฤกษ์ ปลูกต้นไม้ปรับถนนสวยยานนาวา แก้จุดเสี่ยงอุโมงค์คนเดินลอดนนทรีวิทยา ตรวจจุดผ่อนผันผู้ค้าหน้าตลาดรุ่งเจริญ

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.65 เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตยานนาวา จำนวน 5 จุด เริ่มจากจุดที่ 1 เยี่ยมชมธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ 3 โครงการ Krungsri Zero Waste ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้เริ่มขึ้นในปี 2561 ภายใต้แนวคิดรวมพลังลดขยะให้เป็นศูนย์ เพื่อสร้างความตระหนักแก่พนักงานเกี่ยวกับปัญหาขยะ และส่งเสริมให้มีการจัดการขยะภายในองค์กรที่ถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปรีไซเคิล (Recycle) ให้ได้มากที่สุดและลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบ โดยธนาคารได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างอุปนิสัยลดขยะให้เป็นศูนย์ อาทิ กิจกรรมอบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องการจัดการขยะ ส่งเสริมการแยกขยะอย่างถูกวิธีก่อนนำไปกำจัดตามขั้นตอน รณรงค์ให้พนักงานพกพาของใช้ส่วนตัวที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ กิจกรรมบริจาคถุงผ้าหรือถุงพลาสติกสภาพดี เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำและช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกใหม่ รวมถึงรณรงค์ให้ร้านค้าในอาคารสำนักงานใหญ่ งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อลดปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่อมาในเดือนตุลาคม 2563 ธนาคารได้ติดตั้งเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร (Food Waste Decomposer) บริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อลดปริมาณขยะเศษอาหารสู่กระบวนการฝังกลบให้เป็นศูนย์ และด้วยเทคโนโลยีชีวภาพในเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร จะช่วยแปรสภาพเศษอาหารให้กลายเป็นอาหารบำรุงพืชคุณภาพสูง เพื่อใช้สำหรับบำรุงต้นไม้คืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศ สำหรับปริมาณขยะก่อนทำกิจกรรม 16-20 ลูกบาศก์เมตร/วัน หลังทำกิจกรรม 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยเขตฯ เข้าจัดเก็บขยะทุกวัน

ต่อมาจุดที่ 2 สำรวจพื้นที่จัดทำสวน 15 นาที บริเวณสวนศิลาฤกษ์ ใต้สะพานภูมิพล ถนนพระรามที่ 3 มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ปัจจุบันสวนดังกล่าวเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ภายในสวนยังมีพื้นที่ว่าง เขตฯ จึงมีแนวคิดในการจัดทำสวน 15 นาที ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างกำแพงกรองฝุ่น จุดที่ 3 ถนนยานนาวา เป็นถนนที่อยู่ในพื้นที่เขตยานนาวา ระยะทาง 1.80 กิโลเมตร ปัจจุบันมีการปลูกต้นหูกระจงประมาณ 300 ต้น ซึ่งมีปัญหาทำให้ทางเท้าได้รับความเสียหายจากระบบรากของต้นไม้ ประกอบกับมีอายุมากกว่า 20 ปี ต้นหูกระจงบางส่วนมีสภาพทรุดโทรมไม่สมบูรณ์ อาจก่อให้เกิดปัญหาในช่วงฤดูมรสุม โดยเขตฯ มีแนวคิดจะปลูกต้นชะแนบทอง พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นถนนสวย โดยการปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันตลอดทั้งเส้นทาง จุดที่ 4 อุโมงค์คนเดินลอดใต้ถนนพระรามที่ 3 บริเวณโรงเรียนนนทรีวิทยา ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงภัย อาจก่อให้เกิดเหตุอาชญากรรม ในช่วงเวลากลางคืน เขตฯ ได้ดำเนินการแก้ไข โดยเพิ่มรอบการตรวจความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV รวมถึงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดเสียหาย การดูแลรักษาความสะอาดภายในอุโมงค์

จากนั้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางไปยังจุดที่ 5 ตรวจจุดผ่อนผันทำการค้าบริเวณหน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนสาธุประดิษฐ์ โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย กำชับผู้ค้าไม่ให้ตั้งวางสินค้ารุกล้ำแนวเส้นที่กำหนดไว้ ตลอดจนขอความร่วมมือให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ทำการค้า สำหรับจุดผ่อนผันในพื้นที่เขตยานนาวา เดิมมีจุดผ่อนผัน 15 จุด ผู้ค้า 363 ราย (ตามประกาศจุดผ่อนผัน 683 จุด ลงวันที่ 31 พ.ค. 2548) ต่อมาประกาศยกเลิก 10 จุด ผู้ค้า 94 ราย (กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ยกเลิกเป็นจุดผ่อนผัน 683 จุด เมื่อปี 2554 โดยตั้งแต่ปี 2555-2565 กทม. ยกเลิกไปแล้ว 512 จุด ผู้ค้า 12,249 ราย เหลืออีก 171 จุด ผู้ค้า 7,922 ราย) ปัจจุบันคงเหลือ 5 จุด ผู้ค้า 269 ราย ซึ่ง บช.น. เห็นชอบและประกาศเป็นพื้นที่ทำการค้าแล้วทั้ง 5 จุด ดังนี้ 1.หน้าตลาดรุ่งเจริญ ถนนสาธุประดิษฐ์ แบ่งเป็นฝั่งถนนสาธุประดิษฐ์ตั้งแต่สี่แยกรัชดา-สาธุประดิษฐ์ ถึงปากซอยสาธุประดิษฐ์ 39 ความยาวจุด 203 เมตร เวลาทำการค้า 14.00-22.00 น. และฝั่งถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่สี่แยกรัชดา-สาธุประดิษฐ์ ถึงแยกถนนนนทรี ความยาวจุด 110 เมตร เวลาทำการค้า 14.00-22.00 น. ผู้ค้า 165 ราย 2.หน้าปากซอยปริยานนท์ ถนนสาธุประดิษฐ์ หน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (บุญมี) ถึงหน้าอาคารเลขที่ 653/15 ความยาวจุด 200 เมตร เวลาทำการค้า 07.00-14.00 น. และ 14.00-22.00 น. ผู้ค้า 22 ราย 3.หน้าตลาดนางลิ้นจี่ ถนนนางลิ้นจี่ ตั้งแต่หน้าอาคารเลขที่ 309/6 ถึงอาคารเลขที่ 317/8 ความยาวจุด 82 เมตร เวลาทำการค้า 06.00-20.00 น. ผู้ค้า 35 ราย 4.หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาถึงหน้าตลาดครูหวี ความยาวจุด 85 เมตร เวลาทำการค้า 07.00-14.00 น. ผู้ค้า 18 ราย 5.หน้าบริษัทไอซีซี ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 หน้าบริษัทไอซีซีถึงซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ความยาวจุด 40 เมตร เวลาทำการค้า 06.00-14.00 ผู้ค้า 29 ราย รวมผู้ค้าทั้งหมด 269 ราย

ในการลงพื้นที่วันนี้มี นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสุนิติ บุณยมหาศาล ผู้อำนวยการเขตยานนาวา นายยงทวี โพธิษา ผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตยานนาวา สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

#สิ่งแวดล้อมดี #สุขภาพดี #ปลอดภัยดี

----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad